HET LAATSTE STAALNIEUWS

Het laatste nieuws als eerste in jouw mailbox?

Marktsituatie 24 mei

woensdag 22 mei 2024

De staalmarkt bevindt zich nog steeds in een onzekere situatie. Allerlei factoren spelen hierbij een rol, de energieprijzen, hoge rentecijfers en een matige vraag maken het er momenteel allemaal niet makkelijker op. Nog steeds komend vanuit China grote hoeveelheden bandstaal Europa binnen, terwijl Europese fabrieken de bodem nu echt wel bereikt hebben.

We zien momenteel een stabiele prijs voor het balkstaal, waarbij op dit moment de walsingen voor de maand juni al redelijk goed gevuld zijn, dus wellicht wordt er voor een snelle walsing € 10,- per ton meer gevraagd maar verder zijn er weinig veranderingen te melden.

Bij de kokerprofielen zien we op dit moment bij sommige fabrieken een lichte stijging van € 10,- per ton en wordt er een verhoging van € 20,- per ton gemeld voor productie juli/augustus. Of dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren is natuurlijk maar de vraag maar het signaal wordt wel afgegeven.

Zoals altijd blijft de staalmarkt boeiend en in beweging.

Delen:

Marktsituatie 20 februari

dinsdag 20 februari 2024

Bij het balkstaal zien we in de afgelopen weken een stabiel prijsniveau, zowel uit voorraad als uit walsing. De levertijden uit walsing lopen wel wat verder op dan we gewend zijn. Veelal is het op dit moment medio / eind maart dat de profielen gewalst kunnen worden. Dit is wel iets om in de calculatie en verkoop rekening mee te houden.

Bij de kokerprofielen zien we op dit moment ook een stabilisatie met daarbij de kanttekening dat hier wellicht de prijzen de komende tijd zullen gaan dalen. Door de overcapaciteit die er momenteel in China is, vanwege een o.a. stagnerende vastgoedmarkt, zal het land zich nog meer op de export gaan richten en zal er veel, goedkoper, bandstaal Europa binnen gaan komen. Dit is ook de reden dat de Europese commissie aan het onderzoeken is of de Safeguard quota, die eigenlijk per 1 juli zou eindigen, niet verlengd moet gaan worden tot 2026, wanneer de CBAM regeling  van kracht zal zijn. Deze maatregel is ook genomen om de Europese producenten te beschermen tegen de landen die met aanmerkelijk minder milieu beschermende maatregelen te maken hebben in hun productie.

Al met al weer voldoende uitdagingen in de staalmarkt de komende periode.

Delen:

Marktsituatie 1 december

vrijdag 1 december 2023

Na een lange tijd van daling en stabilisatie zijn de eerste verhogingen op het balkstaal nu een feit. Op dit moment zijn er, afhankelijk van de fabriek, verhogingen van € 10,- tot € 30,- per ton afgegeven. Deze verhoging komt mede door een verhoging van de grondstoffen, zoals het ijzererts, maar ook door een lichte stijging van de schrootprijs. De verwachting is dan ook dat de prijzen begin 2024 verder zullen stijgen.

Ook bij de kokerprofielen zien we op dit moment een stijging van de prijzen. Hier gaat het op dit moment al gauw om een stijging van € 40,- / €50,- per ton. Deze verhoging wordt mede veroorzaakt door de productiebeperkingen en de stijgende grondstofprijzen. Diverse fabrieken geven nu al aan, dat de prijzen voor productie januari wederom met € 30,- per ton zullen stijgen.

Al met al ziet het er nu naar uit dat het geen tijdelijke verhoging zal zijn, maar dat we serieus rekening moeten houden, met verdere stijgingen begin 2024. Dit is zeker iets waar met de calculaties en het afgeven van een geldigheid, rekening gehouden zal moeten worden.

Delen:

Marktsituatie 25 oktober

woensdag 25 oktober 2023

Bij het balkstaal is er de afgelopen tijd prijstechnisch weinig gebeurd. Prijzen zijn redelijk stabiel met een kleine daling. Wel lopen de levertijd uit walsing momenteel wat op, wat zeker bij de grotere categorieën merkbaar is. Bij leveringen uit voorraad zie je links en rechts wat gaten ontstaan zodat een specificatie niet compleet ingekocht kan worden. Hiervoor houden wij ons graag aanbevolen want met onze mogelijkheden leveren wij uw complete project, binnen de gewenste periode, volledig uit.

Bij de kokerprofielen zien we een zelfde soort beeld qua prijsniveau al zijn de prijzen hier wel wat verder gedaald. Qua levertijden wel een ander beeld, hier is levering november eerder regel dan uitzondering. De vraag is laag en er is een gigantisch aanbod van bandstaal vanuit o.a. China. We zien nu dat er steeds meer hoogovens worden gesloten waardoor vraag en aanbod weer dichter bij elkaar komen te liggen. Dit zou op termijn ervoor kunnen zorgen dat de prijzen stabiliseren of zelfs weer wat gaan stijgen. Maar al met al blijft het erg onzeker allemaal.

Delen:

Marktsituatie 29 augustus

dinsdag 29 augustus 2023

Balkstaal:

De afgelopen weken hebben zich gekenmerkt door een opmerkelijke stabiliteit in de prijzen en leveringsomstandigheden voor balkstaal. Hoewel er wellicht enkele bescheiden neerwaartse aanpassingen hebben plaatsgevonden, is het al met al een periode van weinig schommelingen geweest. De levertijden bij de fabrieken vertonen een bevredigend niveau van normaliteit.

Kokerprofielen:

Evenzo kunnen we binnen de categorie van kokerprofielen een vergelijkbare mate van stabiliteit constateren. Hoewel er hier en daar wellicht enige lichte prijsstijgingen zijn waargenomen, variëren deze afhankelijk van de fabrikant. Niettemin handhaven de levertijden in deze sector een consistent en redelijk patroon.

Buitenlandse Invloeden:

De huidige marktsituatie wordt mede beïnvloed door de verminderde productie in India en China. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een opmerkelijke verkleining van het prijsverschil tussen geïmporteerde materialen en Europese alternatieven. Als gevolg hiervan is de belangstelling voor geïmporteerde materialen afgenomen. Importeurs worden geconfronteerd met mogelijke importheffingen en streven ernaar deze te vermijden, wat resulteert in het doorschuiven van leveringen naar het vierde kwartaal. Een aanzienlijke hoeveelheid materiaal wacht dus op inklaring, wat kan leiden tot merkbare vertragingen.

Kansen voor Europese Fabrikanten:

In deze tijd van onzekerheid hebben Europese fabrieken de mogelijkheid om te profiteren van de situatie. Indien ze in staat zijn om op korte termijn materialen te leveren, kunnen ze inspelen op de verhoogde vraag die voortkomt uit de verschuivingen in de importdynamiek. Hierdoor kunnen zij overwegen om hun prijzen aan te passen en tegelijkertijd een stabiele en betrouwbare aanvoer te bieden.

Vooruitblik:

Terwijl heel Europa zich opmaakt voor een actieve septembermaand, zullen de komende weken meer duidelijkheid verschaffen over de verwachte prijsontwikkelingen voor de komende maanden. BrinkStaal blijft nauwlettend toezicht houden op de marktsituatie en zal u tijdig informeren over verdere ontwikkelingen.

Delen:

Marktsituatie 17 juli

maandag 17 juli 2023

De prijzen van het balkstaal zijn in de afgelopen weken nog wat verder gezakt waardoor fabrieken nu echt op en zelfs onder kostprijs aan het produceren zijn. Hierdoor zijn een aantal fabrieken nu echt begonnen om de productiecapaciteit te verminderen waardoor de levertijd, van met name de kleinere profielen, verder op kan lopen.

Ook bij de kokerprofielen heeft de prijsdaling zich nog verder doorgezet. Zowel in Europa, met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland en zijn bondgenoten, als in Azië wordt geprobeerd om de prijzen te verhogen, maar dit heeft nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het verschil tussen importprijzen en de Europese prijzen is de laatste tijd aanzienlijk minder geworden waardoor er een stuk minder interesse is in importmateriaal. Toch blijft het voor Europese staalfabrieken erg lastig om contracten af te sluiten tegen hogere prijzen. Ook al lijkt de vraag op dit moment wat gestegen te zijn, dat zit hem meer in het feit dat de handel toch heeft moeten kopen om hun voorraad, enigszins, op pijl te houden, dan dat er echt meer vraag is vanuit de markt. Traditioneel stijgen de prijzen na de bouwvakperiode, maar of dat dit jaar ook het geval zal zijn is nog maar de vraag. Dit zal mede afhangen van het feit hoeveel fabrieken besluiten om hun productiecapaciteit voor langere tijd te verminderen.

Delen:

Marktsituatie 20 juni

dinsdag 20 juni 2023

Bij het balkstaal zagen we de prijzen vorige week verder dalen. Een aantal fabrieken hebben het rustig en om de weinige projecten die er momenteel op de markt zijn te kunnen boeken, laten ze hun prijzen echt flink zakken.

Ook bij de kokerprofielen zijn de prijzen blijven dalen maar hier zou het zo maar eens kunnen zijn dat de bodem nu echt toch wel is bereikt. Bij de Europese fabrieken is de bodem qua prijs in elk geval nu echt wel bereikt en zij zullen er nu alles aan gaan doen om de prijs stabiel te krijgen. Verder zakken is voor de fabrieken geen optie meer want dan gaan ze flink toeleggen op de nieuwe orders. Wellicht dat de kleine prijsstijging die in Azië recentelijk is doorgevoerd hier aan kan bijdragen.

Delen:

Marktsituatie 8 juni

donderdag 8 juni 2023

Zoals 2 weken geleden al aangegeven staan de prijzen zwaar onder druk en zien we nu toch echt wel serieuze prijsdalingen. Bij de balken gaat het nu nog om € 30,-/40,- per ton maar bij de kokerprofielen gaat het nu al om € 80,-/100,- per ton en is de verwachting dat het einde echt nog niet in zicht is. De levertijden bij de balken zijn op dit moment normaal tot kort te noemen, bij de kokerprofielen verschilt dit per fabriek en kan het verschil oplopen van 6 tot 8 weken. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en houden u via deze weg op de hoogte.

Delen:

Marktsituatie 23 Mei

dinsdag 23 mei 2023

De prijzen van balkstaal uit walsing blijven redelijk stabiel, een kleine aanpassing naar beneden in de afgelopen weken, maar niets noemenswaardig. Bij het balkstaal uit voorraad ontstaan wel af en toe grotere verschillen, zeker in S355 wordt er af en toe redelijk gestunt in de markt.

 

Bij de kokerprofielen hebben we momenteel te maken met andere geluiden, was de verwachting nog een stabilisatie of verhoging, nu blijkt dat de prijzen zwaar onder druk staan. Vanwege een tegenvallende vraag is er een overschot aan materiaal ontstaan en daarom zijn prijsdalingen niet te voorkomen. In China blijken de stimulerende maatregelen nog niet het gewenste effect te hebben en daardoor wordt Europa gebruikt als alternatieve afzetmarkt voor de Aziatische producenten. Verder was de verwachting dat vraag en aanbod dichter bij elkaar zouden komen maar door een tegenvallende economische groei en het uitblijven van het verwachte tekort aan materiaal, gaat dit zeker niet gebeuren. Tel daarbij op dat het 3e kwartaal vaak, vanwege de vakantie, al met een neerwaartse trend te maken heeft, dan zullen prijsdalingen niet uit kunnen blijven.

Delen:

Marktsituatie 18 april

dinsdag 18 april 2023

Bij het balkstaal zijn de prijzen nog steeds stabiel. Wel zijn er op dit moment enkele fabrieken uit de markt dus de vraag is wel met welk niveau zij terug zullen keren. De verwachting is dat dit midden / eind van deze week gaat gebeuren. Wanneer er veranderingen in de prijzen gaan optreden zullen wij dit direct melden.

Ook bij de kokerprofielen zijn er prijstechnisch weinig veranderingen. Een lichte trend naar boven in de afgelopen weken maar geen schokkende verhogingen. Hier zal de uitdaging de komende tijd meer zitten in het nakomen van de levertijden die door de fabrieken worden afgegeven. Vanwege diverse oorzaken, o.a. brand en groot onderhoud, zijn er diverse hoogovens in Europa uitgevallen en stil komen staan. Er zijn al fabrieken die langere levertijden afgeven dan normaal gesproken het geval is en hierbij kan het oplopen tot een week of 8, maar er zijn nu ook al lopende orders die opschuiven vanwege onvoldoende bandstaal. Dit alles kan ook weer gaan leiden tot een prijsverhoging maar daarvan is op dit moment nog geen sprake.

Delen:

Marktsituatie 20 maart

maandag 20 maart 2023

De prijzen van het balkstaal blijven momenteel redelijk stabiel. Fabrieken proberen links en rechts wat te verhogen maar tot echte verhogingen heeft dat tot op dit moment nog niet geleid. De levertijden uit walsing blijven acceptabel. Deze zijn wellicht een paar weken langer dan dat we gewend waren de afgelopen tijd maar zullen voor de productieplanning niet tot problemen gaan leiden.

Bij de kokerprofielen zien we dat de prijzen licht blijven stijgen maar zien we vooral op dit moment de levertijden oplopen. Niet alleen van nieuwe bestellingen maar ook van reeds lopende opdrachten. Vanwege de capaciteitsbeperkingen die de diverse fabrieken de afgelopen tijd hebben doorgevoerd is hun orderportefeuille weer redelijk tot goed gevuld en dat zien we terug. Prijstechnisch zijn verdere verhogingen van het bandstaal en dus van de kokerprofielen, niet uit te sluiten. De automobielsector geeft voorzichtige positieve geluiden af over een toenemende vraag, minder importen vanwege de verbeterde  marktsituatie in Azië en vanuit Turkije vanwege de verschrikkelijke aardbeving daar. En de vraag vanuit Amerika die momenteel erg groot is, vanwege de opgeleefde automobielbranche, maakt ook dit weer een zeer interessante afzetmarkt voor de Europese producenten. Al met al zijn dit allemaal redenen genoeg om de prijzen verder te gaan verhogen.

Delen:

Marktsituatie 27 februari

maandag 27 februari 2023

Bij het balkstaal zien we momenteel weinig veranderingen. Prijzen blijven redelijk stabiel en fabrieken hebben voldoende ruimte om, op redelijk korte termijn, te kunnen walsen. De vraag hier is wat de invloed van de verschrikkelijke aardbevingen in Turkije en Syrië zullen zijn op de beschikbaarheid van schroot. Turkije is een grote speler op de schrootmarkt en het is niet ondenkbaar dat de export van schroot aan banden wordt gelegd of zelfs geheel verboden wordt door de Turkse overheid. Dit zal dan zeker weer van invloed zijn op de schrootprijs.

Bij de kokerprofielen zagen we de laatste weken de levertijden en prijzen oplopen. Er is een toename in de orderstroom en de productiekosten blijven onverminderd stijgen.  Afhankelijk van de levertijd zien we ook duidelijke prijsverschillen bij de verschillende fabrieken. Daarnaast stijgen ook de importprijzen en zal door het wegvallen van leveringen vanuit Turkije de vraag naar materialen binnen Europa alleen maar toenemen. Vanuit China klinken momenteel positieve geluiden, de maatregelen die de Chinese overheid heeft genomen lijken hun vruchten af te werpen en hierdoor zal de staalbehoefte toe gaan nemen en zien we nu al dat de prijzen op de Chinese markt een opwaartse trend tonen. Daar staat tegenover dat verschillende fabrieken hun hoogovens, die vorig jaar waren stilgezet, weer opgestart hebben waardoor er op korte termijn extra materiaal op de markt zal komen. De geluiden uit de automobielindustrie blijven wisselend dus of we hier nu echt de toename gaan krijgen, zoals die verwacht werd voor het derde kwartaal, is echt nog maar de vraag. Al met al is de verwachting dat de prijzen voor nu stabiel zullen blijven met een lichte opwaartse trend naar boven..

Delen:

Marktsituatie 20 januari

vrijdag 20 januari 2023

Waar we eind december al aangaven dat de prijzen hun dieptepunt hadden bereikt zien we nu ook dat bij het begin van het nieuwe jaar de fabrieken hun prijzen verhogen. Nu is dit natuurlijk de traditionele verhoging bij de fabrieken maar deze blijkt nu ook echt door te zetten. Als reden geven de fabrieken aan, de hogere prijzen voor energie, ijzererts en schroot plus toch een beter gevuld orderboek. Daarnaast is natuurlijk ook de marktsituatie in Azië nog steeds van van invloed op de Europese markt. China heeft in december de COVID maatregelen flink versoepeld en daarmee is de vraag naar staal behoorlijk toegenomen. Daarnaast wil de Chinese regering de eigen economie flinke impulsen geven wat ook tot een flinke toename zal leiden. Hierdoor zal er minder staal geëxporteerd gaan exporteren en gelden ook nog steeds  de importheffingen. Of de prijzen een verdere stijging zullen laten zien blijft op dit moment de vraag. We blijven immers met veel onzekere factoren te maken hebben. De economische ontwikkelingen, de energiekosten, de rente en inflatie alsmede de situatie in Oekraïne en Rusland. Één ding is zeker,  ook 2023 zal voor de staalmarkt weer een bewogen jaar gaan worden!

Delen:

Marktsituatie 23 december

vrijdag 23 december 2022

In de laatste weken zijn de prijzen van het balkstaal verder gezakt maar lijken ze nu toch echt op hun dieptepunt te zijn beland. Deze week werd een eerste verhoging van € 30,- tot € 50,- per ton gemeld door de fabrieken, maar de vraag is natuurlijk of deze verhoging begin januari ook daadwerkelijk wordt doorgevoerd, maar de signalen wijzen wel die kant op. De alsmaar stijgende energiekosten en een beter gevulde orderportefeuille zijn hiervoor mede verantwoordelijk.

Ook bij de kokerprofielen zien we een stabilisatie en zelfs een lichte stijging van de prijzen. Hiervoor zijn wel een aantal redenen te noemen. China gaat naar verwachting een flink stimuleringspakket bekend maken om een stabiele economie te verkrijgen. De EU en het Europees parlement zijn het een geworden over een CO2-heffing voor niet-Europese bedrijven en er zijn weer een aantal hoogovens in Centraal-Europa stilgezet, wat een totale beperking van de productiecapaciteit betekent van ca. 10%.

Al met al staat ons een zeer uitdagend jaar te wachten. De huidige recessie zal naar verwachting in het eerste half jaar nog wel aanhouden en al zijn er allerlei factoren te noemen die leiden tot  minder verbruik van staal, o.a. de hoge rente en inflatie en de energiecrisis,  dan nog is er de verwachting dat de staalprijzen op korte termijn zullen gaan stijgen.

BrinkStaal wenst u fijne feestdagen toe en op naar een gezond en succesvol 2023!

Delen:

Marktsituatie 16 november

woensdag 16 november 2022

Ook in de afgelopen weken zijn de prijzen van balk- en stafstaal blijven dalen. Vraag en aanbod zijn nog steeds niet in evenwicht. De voorraad houdende handel heeft minimale voorraden en ook in de projectenmarkt blijft de vraag laag. Een voorspelling qua prijs is er dan ook niet te doen. Wat gaan de energieprijzen doen, is er voldoende energie in de winterperiode en wat is de invloed van het besluit van de Raad van State, dat de generieke bouwvrijstelling vervalt, op bouwprojecten. Allemaal factoren die zorgen voor veel onduidelijkheid.

Ook de prijzen van kokerprofielen blijven flink dalen. Er zijn al flinke productiebeperkingen ingevoerd maar de vraag blijft gewoon erg laag. De prijzen van importen zijn niet alleen ontzettend laag maar er zijn ook een aantal landen die hun export naar de EU verdubbeld of zelfs verdrievoudigd hebben. De vraag is op dit moment hoe de Europese Commissie hier mee om zal gaan. Er worden momenteel allerlei voorspellingen gedaan door economen maar er is niemand die daadwerkelijk weer welke kant het op zal gaan. Gaan de prijzen stijgen, komen we wellicht in een recessie terecht waardoor de vraag weer zal dalen? Degene die het weet mag het zeggen…

Delen:

Marktsituatie 14 oktober

vrijdag 14 oktober 2022

En waar we een aantal weken geleden nog dachten dat de prijzen hun dieptepunt echt wel hadden bereikt, blijkt nu gewoon dat ze verder zijn blijven dalen.

Balk- en stafstaal zijn weer iets gedaald en de verwachting is, voor wat het waard is, dat deze niet echt fors zullen gaan dalen. De energieprijzen zijn dan wel wat gedaald maar blijven natuurlijk extreem hoog en met de winter in aantocht zullen de prijzen zich wel gaan stabiliseren.

Bij de buizen en kokers is de bodem nog zeker niet in zicht. Hoge inflatie in Europa en Amerika, de voortgang van de oorlog in Oekraïne en een Chinese economie die qua groei flink achterblijft bij de verwachtingen zijn hier o.a. debet aan. Omdat de vraag in China zo laag blijft zullen de grondstofprijzen niet gaan stijgen en zal een hogere exportprijs naar Europa onwaarschijnlijk zijn. Vraag en aanbod zijn op dit moment gewoon totaal niet in balans en daar ligt momenteel ook de grote uitdaging.

Maar zoals al reeds lange tijd, blijft de onzekerheid bestaan en kan de wereld er op zeer korte termijn weer heel anders uit komen te zien. Speculeren op verdere prijsdalingen is dan ook zeker niet aan te bevelen.

Delen:

Marktsituatie 22 september

donderdag 22 september 2022

Op dit moment mogen we wel constateren dat de staalprijzen de bodem hebben bereikt. Zowel bij de kokers al bij de balken zijn de eerste, kleine, verhogingen doorgevoerd en zijn verdere verhogingen ook zeker niet uitgesloten.

Diverse fabrieken, door geheel Europa, hebben capaciteitsbeperkende maatregelen genomen om vraag en aanbod meer in evenwicht te krijgen waardoor de prijzen zouden moeten gaan stijgen en ook de productiekosten blijven stijgen vanwege de steeds hogere energietarieven. Daarnaast heeft de Chinese overheid flinke investeringen aangekondigd ter stimulering van de nationale economie en zal daardoor het binnenlands staalverbruik toe gaan nemen waardoor ook de prijzen zullen gaan stijgen. Dit zal dan ook zeker van invloed zijn op de importprijzen die nu nog steeds onder het niveau van de Europese fabrieken liggen. Arcelor Mittal heeft zijn prijzen voor coils al met € 50,- per ton verhoogd voor levering oktober en voor de levering in november en december wordt een zelfde verhoging aangekondigd. Dit voorbeeld proberen de andere fabrieken te volgen maar daarin zijn ze toch weer afhankelijk van de importprijzen.

Al met al blijft het zeer onzeker op de staalmarkt, zijn we afhankelijk van vele factoren en blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen.

Delen:

Marktsituatie 24 augustus

woensdag 24 augustus 2022

Nu de vakantieperiode er weer grotendeels opzit begint de vraag weer langzaam aan op gang te komen. De verhogingen waar in juli sprake van zou zijn hebben zich zeker niet doorgezet. Er is eerder sprake van een stabilisatie of zelfs een geringe daling. De instabiele situatie op de Chinese markt is hier voor een deel de oorzaak van. Daarnaast hebben we de vakantieperiode in Europa gehad waarbij de vraag natuurlijk zeer gering was en de handel nog steeds met hoge voorraden zit. Vanwege deze geringe vraag zijn er diverse fabrieken die hun hoogovens stil hebben gelegd en lijnen uit productie hebben genomen. Tel daarbij op de stijgende energieprijzen en de extreem lage waterstand, dan kunnen we wel stellen dat we momenteel in een zeer onzekere periode zitten. Het lichtpuntje komt momenteel wel uit de automobielsector want daar is momenteel sprake van een licht verbeterde vraag omdat het beter gaat met de toelevering van onderdelen.

Al met al nog steeds een zeer uitdagende periode waarbij september ons, hopelijk, wel wat meer duidelijkheid zal gaan brengen.

Delen:

Marktsituatie 13 juli

woensdag 13 juli 2022

Na weken van prijsdalingen komen nu de eerste signalen door dat het balkstaal uit walsing langzaam aan weer wat gaat stijgen. De fabrieken komen met een voorzichtige verhoging van ca. € 40,- per ton. Daarnaast hebben de fabrieken ook aangekondigd dat er rekening gehouden moet gaan worden met een extra toeslag voor de kosten van gas-en elektriciteit. Wanneer men hier mee gaat komen en wat de hoogte ervan zal zijn is nog niet duidelijk. E.e.a. zal ook zeker afhangen van wat er eind volgende week gaat gebeuren als het onderhoud van de Nord Stream 1 pijpleiding is afgerond. Wordt de gasstroom vanuit Rusland dan gewoon hervat of komt de vrees uit dat Rusland de toevoer volledig afsluit.

Bij de kokerprofielen zijn er of dit moment weinig ontwikkelingen en blijft de prijs nu al een paar weken op hetzelfde niveau.

Delen:

Marktsituatie 28 juni

dinsdag 28 juni 2022

De staalprijzen staan momenteel zwaar onder druk. Mede vanwege een geringe vraag en dalende grondstofprijzen zijn de prijzen over de gehele linie verder gedaald.

De prijzen van balkstaal zijn met € 50,- / € 80,- per ton gedaald en de prijzen van buizen en kokerprofielen zelfs met € 130,- / € 150,- per ton. Gezien de situatie in de wereld, o.a. in Oost-Europa en in China, en de daaraan verbonden gevolgen is de verwachting dat de staalbehoefte op korte termijn niet zal stijgen en dat de prijzen verder onder druk blijven staan.

Delen:

Marktsituatie 15 juni

woensdag 15 juni 2022

De daling van het balkstaal zet momenteel nog steeds flink door. Zowel uit walsing als uit voorraad, dalen de prijzen met € 50,- tot € 70,- per ton en als we de geluiden moeten geloven dan zal het hier zeker niet bij blijven.

Bij de kokerprofielen is het op dit moment redelijk stabiel tot een lichte daling. Iedereen is momenteel zeer terughoudend om materialen te bestellen dus ook hier is het de vraag wat volgende week ons weer gaat brengen.

Delen:

Marktsituatie 9 juni

donderdag 9 juni 2022

Waar het balkstaal de laatste tijd met een licht dalende trend te maken heeft gehad heeft zich hier de afgelopen week ook een flinke daling voorgedaan. Zowel uit walsing als uit voorraad zijn de prijzen gedaald met wel € 80,- / € 100,- per ton. Er is weer wat rust in de markt gekomen en de vraag is weer redelijk normaal te noemen. Beschikbaarheid is geen probleem meer en daardoor zijn ook de levertijden uit walsing weer op het gebruikelijke niveau gekomen. Al met al voldoende redenen om de prijzen aan te passen naar beneden.

Bij de kokerprofielen zien we nog een lichte daling, maar dit is wel afhankelijk van de gewenste levertijd en verschilt momenteel per fabriek.

Delen:

Marktsituatie 20 mei

vrijdag 20 mei 2022

Na de prijsverhogingen in maart en april zien we nu dat de prijzen van balkstaal licht dalend zijn. Er is weer wat meer rust in de markt ontstaan en fabrieken hebben meer dan voldoende productiecapaciteit. Maar met de blijvende onzekerheid, o.a. op het gebied van de energieprijzen,  zullen fabrieken proberen om het huidige niveau zolang mogelijk in stand te houden.

Bij de kokerprofielen zet de prijsdaling zich onverminderd voort. Er is op dit moment een flinke overcapaciteit bij de walserijen, mede veroorzaakt door het wegzakken van de automobielmarkt wereldwijd. De forecast van de automobielmarkt voor Q3/4 2022 is enorm verlaagd, soms met wel 60 à 70%. Er is meer dan voldoende vraag naar nieuwe auto’s maar een tekort aan microchips en componenten veroorzaakt een levertijd van een jaar of nog langer. Daarnaast is de vraag momenteel erg laag vanuit de markt waardoor fabrieken met een fabrieksmagazijn hun prijzen drastisch blijven verlagen. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de prijzen van kokers de afgelopen week weer met ca. € 100,- per ton gedaald zijn.

Delen:

Marktsituatie 29 april

vrijdag 29 april 2022

Bij het balkstaal kunnen we op dit moment wel spreken van een stabiele situatie. De fabrieken proberen er een kleine verhoging door te drukken maar bij het afsluiten van de order komen we eigenlijk weer op hetzelfde niveau uit. Levertijden zijn redelijk normaal te noemen.

Bij de kokerprofielen hebben we op dit moment met een totaal andere situatie maken. Hier is op dit moment echt sprake van een, tijdelijke. prijsdaling. Walserijen hebben op dit moment weinig tot geen afzet meer in de automobielindustrie en daardoor gaat er extra tonnage naar de HRC. Hoelang dit gaat stand houden is op dit moment echt niet te zeggen. Het keerpunt zal gaan komen als de automobielindustrie weer aan gaat trekken en de vrijgekomen capaciteit weer in beslag neemt. Op dit moment verschilt het prijsniveau per fabriek maar zien we toch verlagingen van € 100,- tot € 120,- per ton.

Delen:

Marktsituatie 14 april

donderdag 14 april 2022

Bij het balkstaal zien we de laatste een redelijk stabiele prijs. De vraag blijft hoog en levertijden vanuit de handel zijn nog steeds lang te noemen. Fabrieken accepteren op dit moment eigenlijk alleen orders met kleinere hoeveelheden en zeker categorie 1 balken worden maar in zeer beperkte hoeveelheid gewalst, wat de verkrijgbaarheid niet ten goede zal komen. Mede door de situatie in Oost-Europa en de daar aan gekoppelde problematiek in de gasmarkt en de stijgende energiekosten blijven we in een onzekere marktsituatie zitten en zullen prijsstijgingen niet uit te sluiten zijn.

Bij het bandstaal en dus de kokerprofielen bevinden we ons in een zeer complexe situatie en is het moeilijk om aan te geven welke kant we opgaan. Ook hier spelen de invloeden vanwege de situatie in Oost-Europa natuurlijk een grote rol. Hierdoor is de Europese staalmarkt meer aangewezen op eigen productie en importen vanuit andere continenten. Hierdoor hebben we de afgelopen weken te maken gekregen met forse prijsstijgingen die nu wel wat afvlakken. Door het verbod vanaf augustus op de invoer van steenkool en ijzererts vanuit Rusland moeten de fabrieken opzoek naar alternatieven die de prijs van deze grondstoffen zal opvoeren wat ook weer zijn invloed heeft op de staalprijzen. Importmateriaal is nu nog goedkoper maar o.a. in China worden allerlei stimuleringsmaatregelen aangekondigd waardoor ook hier prijsstijgingen te verwachten zijn. Anderzijds hebben we te maken met een oplopende inflatie waardoor nieuwbouwprojecten worden uitgesteld of zelfs helemaal geannuleerd waardoor er minder staal verbruikt zal gaan worden wat weer een neerwaartse druk op de prijzen ten gevolg kan hebben.

Kortom een zeer complexe situatie waarvan de uitkomst op dit moment echt niet te voorspellen is.

Delen:

Marktsituatie 29 maart

dinsdag 29 maart 2022

Bij het balkstaal zijn de prijzen de afgelopen 2 weken redelijk vlak gebleven maar zien we wel dat de beschikbaarheid een steeds groter probleem begint te worden. Vooral de kleinere profielen zijn, uit voorraad, steeds moeilijker verkrijgbaar en worden momenteel ook door een aantal fabrieken niet, of in mindere maten gewalst.

Bij de kokerprofielen is de verwachting dat de prijzen op korte termijn zullen blijven stijgen. De aanbodzijde van bandstaal is enorm verstoord in Europa en het zal nog een hele tijd duren voordat dit is opgelost. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor een vijfde van de staalinvoer in Europa dus dit verlies heeft de markt ontzettend vernauwt. Tel daarbij op de nog steeds stijgende energieprijzen dan kunnen verdere verhogingen niet uitblijven.

Delen:

Marktsituatie 14 maart

maandag 14 maart 2022

Ook na het weekend is het niet mogelijk om met positieve geluiden te komen. De prijzen uit voorraad lopen steeds verder op en gaan nu voor bepaalde productgroepen al richting en over de € 2,- per kg. Daarnaast begint nu ook echt in alle productgroepen de beschikbaarheid een groot probleem te worden. Sporadisch komen er fabrieken in de markt om dan vervolgens met een stroom aan orders ook weer snel te verdwijnen. De komende periode zullen de prijzen alleen maar verder blijven stijgen en zal beschikbaarheid een steeds groter probleem gaan worden.

Vanwege onze contacten in de markt hebben wij brede mogelijkheden dus stuur uw aanvragen door dan zullen wij hier per direct op reageren!!

Delen:

Update prijsontwikkelingen

woensdag 9 maart 2022

Zoals afgelopen vrijdag al gemeld blijft de staalmarkt gigantisch in beweging. Niet alleen het prijsniveau schiet dagelijks omhoog, met nu voor voorraadsplukken al verhogingen van ca. € 330,- per ton t.o.v. enkele weken geleden, maar ook de beschikbaarheid begint nu al een probleem te worden. Hier en daar beginnen er echt al gaten in de voorraad te ontstaan bij de standaard profielen. Daarnaast wordt er nu echt al gewerkt met dagprijzen en zullen verdere verhogingen niet uitblijven. Voor u als klant natuurlijk een onwerkbare situatie. Voor ons al leverancier de taak om u in elk geval zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

De balk- en stafstaal fabrieken zijn nog steeds uit de markt, deze verwachten volgende week wel weer terug te komen. Bij de kokerfabrieken komen er mondjes maat aanbiedingen binnen maar dan ook alleen voor snelle walsingen en leveringen uit voorraad.

Waar dit gaat eindigen is niet te voorspellen maar wij blijven u zo goed als mogelijk informeren.

Delen:

Prijsstijgingen vanwege de situatie in Oost-Europa

vrijdag 4 maart 2022

De afgelopen week zijn we allemaal getroffen door de verschrikkelijke berichten en beelden vanuit Oekraïne. Een situatie die ons voorstellingsvermogen te boven gaat maar die voor de inwoners van Oekraïne keiharde werkelijkheid is geworden. Deze onzekere politieke situatie gaat ook in de rest van de wereld merkbaar zijn. Daar er veel voormateriaal ( zoals ertsen en cokes ) uit Rusland en Oekraïne komen heeft deze gebeurtenis ook flinke invloed op de staalmarkt. De grondstoffen worden schaarser en de prijzen stijgen snel op dit moment. daarnaast blijven ook de energieprijzen stijgen  dus de eerste flinke verhogingen zijn een feit. Veel fabrieken zijn op dit moment nog uit de markt maar de eerste verhogingen die zijn doorgevoerd variëren van € 80,- tot € 130,- per ton. Afhankelijk van de ontwikkelingen zijn verdere verhogingen zeer zeker niet uitgesloten. Wij blijven u over de ontwikkelingen op de hoogte houden.

Delen:

Kokerprijzen in de lift!

woensdag 16 februari 2022

De aangekondigde verhoging bij het balkstaal is tot op dit moment nog steeds niet doorgevoerd. Prijzen kabbelen een beetje voort en afhankelijk van de gewenste levertijd zit er nog wel wat prijsverschil tussen de diverse fabrieken. Op dit moment zijn de walsingen goed gevuld, o.a. ook met exportpartijen en dus kunnen de fabrieken hun prijzen redelijk stabiel houden.

Bij de kokerprijzen zien we nu wel een lichte stijgende lijn. Deze wordt o.a. veroorzaakt door de enorm gestegen energieprijzen, de politieke spanning tussen Rusland en Oekraïne waardoor er of minder materiaal de EU zal binnenkomen of het wordt belast met flinke importheffingen en het wispelturige gedrag van de dollar waardoor men eerder het, duurdere, materiaal in de EU zal kopen dan dat men materiaal zal importeren wat uiteindelijk duurder uit zal vallen. Tel daarbij op dat in China de verwachting is dat de binnenlandse vraag zal toenemen dan kunnen we verwachten dat er ook van die kant uit  minder importmateriaal beschikbaar zal komen.  Door deze ontwikkelingen zal de vraag binnen de EU gaan toenemen wat zeer waarschijnlijk zal leiden tot stijgende prijzen.

Delen:

Onzekerheid duurt voort!

donderdag 13 januari 2022

Na de verhoging van eind december is nu wel zeker dat het einde van de stijgingen van het balkstaal nog niet in zicht is. Fabrieken geven aan dat er in februari/maart nogmaals een verhoging van € 80,- tot €100,- per ton aan zit te komen. En ook bij het stafstaal zien we nu de prijzen stijgen met € 50,- tot € 70,- per ton.

Bij de kokerprofielen blijft de markt zeer onzeker. Prijsstijgingen zijn nu nog niet aan de orde maar de in ons bericht van 19 december genoemde ontwikkelingen zullen de markt zeker gaan beïnvloeden. In de loop van februari zou er zo maar een verhoging kunnen gaan volgen. Factoren die hier een rol kunnen spelen zijn een eventuele toename van de staalbehoefte in China, prijsverhoging van steenkool en ijzererts en natuurlijk de sterk stijgende energieprijzen.

Positief is het in elk geval te melden dat de meeste staalverwerkende bedrijven een goed gevulde orderportefeuille hebben op dit moment!

Delen:

Sterke prijsstijging balkstaal!

zondag 19 december 2021

De walserijen hebben per direct de prijzen van het balkstaal met € 100,- per ton verhoogd. Vanwege de sterk gestegen energieprijzen, schrootprijzen en de prijzen van transport zien de fabrieken zich genoodzaakt deze stap per direct te zetten. Verder geven de walserijen aan dat voor februari een zelfde stijging wordt verwacht. Houdt hier dus ook zeker, met het maken van calculaties, rekening mee.

De verhoging die zich voor doet bij het balkstaal is bij de kokerprofielen nog niet aan de orde. Prijs blijft nog redelijk stabiel waarbij er, afhankelijk van de gewenste levertijd, nog wel een prijsverschil voorkomt bij de diverse fabrieken. De verwachting is hier wel dat ze in de loop van het eerste kwartaal zullen gaan stijgen, maar hier zijn nog zoveel onzekere factoren aan verbonden. O.a. de ontwikkelingen van het nieuwe Corona-virus, de Omikron-variant, de ontwikkelingen in de automobielsector en het prijsniveau in China en India en de daar aangekoppelde importquotes en dito heffingen, zijn hier een voorbeeld van.

Al met al gaan we met een zeer onzeker gevoel het nieuwe jaar in!

Delen:

Prijsontwikkelingen

maandag 15 november 2021

De stijging van de energieprijzen heeft ervoor gezorgd dat de prijzen voor balk- en stafstaal op een onverminderd hoog niveau blijven. Wel redelijk stabiel op dit moment maar naast de energieprijzen blijven ook de grondstofprijzen en de overige kosten zich in stijgende lijn ontwikkelen dus een verdere verhoging is zeker niet uitgesloten. Daarnaast zorgt ook nog steeds de ontwikkeling van COVID-19 voor verdere onzekerheid.

Bij de kokerprofielen zien we op dit moment wel een dalende trend. De beschikbaarheid van het voormateriaal is flink verbeterd en dit zorgt voor een dalende prijs. De onzekerheid qua prijsontwikkeling blijft. Er zijn momenteel zoveel externe factoren van invloed op de staalprijzen dat een voorspelling niet te maken is.

Delen:

Hoogte van de energietoeslagen

maandag 18 oktober 2021

Zoals het er nu uitziet willen de balk- en stafstaalfabrieken een energietoeslag gaan berekenen van € 50,- per ton.

Wel is het zo dat dit een tijdelijke toeslag is die komt te vervallen als de gasprijzen weer hun normale niveau bereiken.

Vanuit de kokerfabrieken komen de berichten dat de prijzen nu het laagste niveau wel bereikt hebben en dat deze zich de komende weken zal stabiliseren.

 

Delen:

Energietoeslagen bij de walserijen

dinsdag 12 oktober 2021

Na de lichte dalingen van de laatste weken komen de balkenfabrieken nu met de melding dat het dieptepunt is bereikt.

Vanwege het doorbelasten van energietoeslagen zal een stijging van de balkenprijzen op korte termijn niet uitblijven.

Concrete niveaus worden er op dit moment nog niet gemeld maar hier zal in de loop van de week meer duidelijkheid in komen.

Delen:

Stabiele markt na de bouwvakperiode

dinsdag 7 september 2021

De eerste berichten na de bouwvakperiode geven een stabiele markt weer voor het balkstaal waarbij levertijden terug lopen.

Bij de kokerprofielen zien we nu wel een schommeling in prijzen en levertijd.

Delen: