Staalnieuws

28 juni 2022

Marktsituatie 28 juni

De staalprijzen staan momenteel zwaar onder druk. Mede vanwege een geringe vraag en dalende grondstofprijzen zijn de prijzen over de gehele linie verder gedaald.

De prijzen van balkstaal zijn met € 50,- / € 80,- per ton gedaald en de prijzen van buizen en kokerprofielen zelfs met € 130,- / € 150,- per ton. Gezien de situatie in de wereld, o.a. in Oost-Europa en in China, en de daaraan verbonden gevolgen is de verwachting dat de staalbehoefte op korte termijn niet zal stijgen en dat de prijzen verder onder druk blijven staan.

Actief zoeken naar walsingen en (fabrieks)voorraden, het bekijken van alternatieven. Wij doen er alles aan om in uw behoefte te voorzien.
Leveringen worden zo ingepland dat uw productieplanning niet in gevaar komt.

Samen bekijken wij de circulaire mogelijkheden van uw materialen.