Staalnieuws

29 augustus 2023

Marktsituatie 29 augustus

Balkstaal:

De afgelopen weken hebben zich gekenmerkt door een opmerkelijke stabiliteit in de prijzen en leveringsomstandigheden voor balkstaal. Hoewel er wellicht enkele bescheiden neerwaartse aanpassingen hebben plaatsgevonden, is het al met al een periode van weinig schommelingen geweest. De levertijden bij de fabrieken vertonen een bevredigend niveau van normaliteit.

Kokerprofielen:

Evenzo kunnen we binnen de categorie van kokerprofielen een vergelijkbare mate van stabiliteit constateren. Hoewel er hier en daar wellicht enige lichte prijsstijgingen zijn waargenomen, variëren deze afhankelijk van de fabrikant. Niettemin handhaven de levertijden in deze sector een consistent en redelijk patroon.

Buitenlandse Invloeden:

De huidige marktsituatie wordt mede beïnvloed door de verminderde productie in India en China. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een opmerkelijke verkleining van het prijsverschil tussen geïmporteerde materialen en Europese alternatieven. Als gevolg hiervan is de belangstelling voor geïmporteerde materialen afgenomen. Importeurs worden geconfronteerd met mogelijke importheffingen en streven ernaar deze te vermijden, wat resulteert in het doorschuiven van leveringen naar het vierde kwartaal. Een aanzienlijke hoeveelheid materiaal wacht dus op inklaring, wat kan leiden tot merkbare vertragingen.

Kansen voor Europese Fabrikanten:

In deze tijd van onzekerheid hebben Europese fabrieken de mogelijkheid om te profiteren van de situatie. Indien ze in staat zijn om op korte termijn materialen te leveren, kunnen ze inspelen op de verhoogde vraag die voortkomt uit de verschuivingen in de importdynamiek. Hierdoor kunnen zij overwegen om hun prijzen aan te passen en tegelijkertijd een stabiele en betrouwbare aanvoer te bieden.

Vooruitblik:

Terwijl heel Europa zich opmaakt voor een actieve septembermaand, zullen de komende weken meer duidelijkheid verschaffen over de verwachte prijsontwikkelingen voor de komende maanden. BrinkStaal blijft nauwlettend toezicht houden op de marktsituatie en zal u tijdig informeren over verdere ontwikkelingen.

Actief zoeken naar walsingen en (fabrieks)voorraden, het bekijken van alternatieven. Wij doen er alles aan om in uw behoefte te voorzien.
Leveringen worden zo ingepland dat uw productieplanning niet in gevaar komt.

Samen bekijken wij de circulaire mogelijkheden van uw materialen.